SETTRA BUILDING
 


O SPOLOČNOSTI


Viac ako 10 rokov skúseností


 

Spoločnosť SETTRA building, ako realizačno-dodávateľská firma s hlavným zameraním na oblasť občianskej výstavby, so sídlom v Trenčíne, s pôsobnosťou na celom území SR.

Aktivity spoločnosti sa postupne rozšírili aj do iných oblastí. Jedná sa najmä o komplexnú ponuku služieb pri realizácii stavieb. Ďalej je to oblasť výstavby a rekonštrukcie cestných komunikácií, ako aj iných dopravných, pozemných a vodohospodárskych stavieb, kde spoločnosť ponúka vystužovacie systémy pre spevnenie podloží, budovanie ekologických násypov, oporných múrov, zelených stien, a úpravu pohľadových betónov.

Objemovo druhou najväčšou aktivitou spoločnosti, je kompletné riadenie projektov formou “stavba na kľúč” a ostatné činnosti potrebné v procese výstavby RD. Taktiež sa podieľame na obnove a rekonštrukcii bytového fondu pre bytové družstvá a občanov.

Firma disponuje vlastnou stavebnou mechanizáciou, technikou pre zemné práce, demolácie, výkopy a taktiež technológiami pre stavebnú výrobu ako sú betonáže, omietky, potery a iné.

Spoločnosť SETTRA building s.r.o. spolupracuje s renomovanými svetovými výrobcami, ktorých výrobky spĺňajú prísne kritériá európskych noriem.

SETTRA building s.r.o. zákazníkom ponúka komplexné riešenia pozostávajúce z technického poradenstva, dodávky a realizácie vrátane pozáručného servisu. Snahou je nájsť pre každého zákazníka optimálne riešenie požadovaného projektu získané kombináciou vhodných technických parametrov a ekonomickej akceptovateľnosti. Riešenie je vypracované za aktívnej účasti zákazníka.